Latvijā interneta lapas neatzīst par autortiesību objektu

Tiesa pirms noraidīja interneta lapu autora prasību par autora tiesību pārkāpumu, darba nelikumīgu izmantošanu un kompensācijas samaksu, jo interneta lapa Latvijā neesot atzīstama par autortiesību objektu. Latvijā šis ir pirmais gadījums, kad interneta lapu autors iesniedzis prasību tiesā savu tiesību aizsardzībai un šādā lietā nav precedentu. No tiesas sprieduma var secināt, ka Latvijas Republikā bez atļaujas var publicēt, izmantot un izgatavot kopijas interneta lapām bez autora piekrišanas, jo tiesa interneta lapas neatzīst par autortiesību objektu, pat tad, ja uz lapām norādīta likumā noteiktā autortiesību aizsardzības zīme (©), kā tas bija norādīts arī uz minētā autora izveidotajām lapām.

Juridiskā biroja “Bluķis Law Office” pārstāvji autora uzdevumā iesniedza tiesā prasību pēc tam, kad pasūtītājs atteicās izpildīt vienošanos par samaksu par padarīto darbu, neskatoties uz to, ka minētā mājas lapa bija publicēta un tā pilnībā bija apskatāma internetā visiem lietotājiem. Pasūtītāja pārstāvji neieradās nevienā tiesas sēdē visu šo laiku un arī nesniedza jebkādus paskaidrojumus par autora tiesību pārkāpumu.

“Tātad Latvijā, pamatojoties uz šādu tiesu praksi, visi interneta lapu autori uzskatāmi par pilnībā neaizsargātiem, jo viņu veidotais dizains interneta lapai nav uzskatāms par autortiesību objektu, līdz ar to liedzot autoriem iespēju aizsargāt gan savas personiskās, gan mantiskās tiesības,” secina juridiskā biroja pārstāve Linda Mazure.

Arī tiesai tika skaidrots, ka lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu interneta lapas tiek uzskatītas par autortiesību objektu un tas ir vairāk nekā dīvaini, ka Latvijas tiesa, neskatoties uz valsts sagaidāmo iestāšanos Eiropas Savienībā, šādus paskaidrojumus neņemtu vērā un interneta lapas autors līdz ar to netiktu pasargāts no viņa darbu nelikumīgas izmantošanas.

Neskatoties uz juridiskā biroja “Bluķis Law Office” pārstāvju un paša autora sniegtajiem paskaidrojumiem par to, ka interneta lapa uzskatāma par autortiesību objektu, tiesa nosprieda prasību noraidīt tikai tādēļ, ka “tiesa nav guvusi pierādījumus tam, ka uz prasītāja zināšanu pamata izveidotā interneta mājas lapa saturētu jaunrades elementus, proti, tikai prasītājam raksturīgus pielietojumus, risinājumus.”

Juridiskais birojs “Bluķis Law Office” kopā ar autoru šo tiesas spriedumu nolēmuši pārsūdzēt, jo interneta lapas uzskatāmas par autortiesību objektu, jo tās ir autora radošo spēju rezultātā veidots darbs un Latvijā ir nepieciešams precedents, kas aizstāvētu interneta lapu autoru personiskās un mantiskās tiesības. Turklāt, šīs lietas pozitīvs iznākums kalpotu par paraugu tiesu praksei Latvijā, izvērtējot nākotnē citus autortiesību pārkāpumus, jo šodien par autora darbu nav uzskatāms tāds darbs, kas radīts uz audekla ar otu un krāsu.